Vorige Volgende

Het verhaal van Menzis

Een groep Arnhemse artsen, apothekers en tandartsen neemt rond 1833 een vooruitstrevend initiatief. Ze richten een ziekenfonds op: de Maatschappij van Voorzorg. Ze vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zorg. Samen spreken ze de belangrijke woorden uit: "Laten we solidair zijn met elkaar en de handen ineen slaan om de beschikbaarheid van medische hulp voor iedereen te garanderen."

Uit die eerste initiatieven ontstaat uiteindelijk het huidige Menzis, een landelijk werkende zorgverzekeraar met sterke regionale vertegenwoordiging. Naast onze inzet voor goede zorgverzekeringen, zoeken we naar slimme antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. We zetten ons samen met onze leden, zorgaanbieders, patiëntverenigingen en andere partners in om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te behouden. Met als hoger doel: Samen kwalitatief goede en betaalbare zorg verzekeren én de leefkracht van ieder mens versterken.

Solidariteit is de basis van ons zijn

 • Alles wat we doen, is in het belang van de mens. Vandaar de naam Menzis; omdat elk mens er één is.

 • Bij Menzis is iedereen welkom, zonder selectie.

 • Het belang van onze leden staat centraal. De leden van Menzis beslissen in een Ledenraad over zaken die er echt toe doen. Ook via MedeMenz en regiobijeenkomsten gaan we actief in gesprek.

 • Menzis is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk.

 • Menzis keert geen bonussen of winstuitkeringen uit: het premiegeld dat mensen aan ons toevertrouwen komt ten goede aan de zorg.

 • We hebben een eerlijk aanbod, met passende labels voor al onze klanten.

Proposities

 • Menzis heeft twee merken: Menzis en Anderzorg. Deze merken bieden basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen; aangeboden in heel Nederland. Menzis heeft vestigingen in Wageningen (hoofdkantoor), Enschede, Groningen en Den Haag.

 • Menzis biedt zowel individuele als collectieve zorgverzekeringen aan. We bieden de zorgverzekeringen van Menzis rechtstreeks aan, in een collectiviteit en via tussenpersonen. Naast zorgverzekeringen bieden we ook dienstverlening aan, zoals zorgadvies.

 • Anderzorg is het online merk van Menzis, dat zich richt op mensen die online dienstverlening kiezen. Anderzorg biedt alleen individuele zorgverzekeringen aan en werkt niet met tussenpersonen of collectiviteiten.

 • Onderdeel van Menzis zijn ook de drie zorgkantoren Groningen, Twente en Arnhem; deze voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit voor inwoners van de betreffende regio’s.

 • Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (G CA) verzorgde eerstelijnszorg voor asielzoekerscentra. De administratie en zorginkoop zijn belegd bij Menzis COA Administratie (MCA). MCA beheerde namens Menzis het contract tussen Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Menzis. Deze activiteiten zijn per 1 januari 2018 beëindigd en overgedragen aan Arts & Zorg.

Overzicht zorgverzekeringen per 1 januari 2018

Menzis:

 • Menzis Basis (naturapolis)

 • Menzis Basis Voordelig (naturapolis)

 • Menzis Basis Vrij (restitutiepolis)

 • HEMA Basisverzekering

 • Extra Verzorgd 1, 2 en 3 en Jongeren Verzorgd (aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en Menzis Basis Vrij)

 • TandVerzorgd 250, 500 en 750 (tandartsverzekeringen) en Tandverzorgd 1P

 • Aanvullend en Extra Aanvullend (aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis Voordelig)

 • Tevens biedt Menzis een aantal specifieke collectieve verzekeringen aan voor klanten van bepaalde collectiviteiten.

Anderzorg:

 • Anderzorg Basisverzekering (natura)

 • Anderzorg Budget, Jong, Extra, Tand (aanvullende en tandartsverzekeringen)

 • Keuze voor extra vergoedingen voor fysiotherapie, tandheelkunde en werelddekking als aanvulling op de Anderzorg Basisverzekering.

Landelijk werkend, regionale vertegenwoordiging

Vestigingen & medewerkers
Wageningen: 643 fte
Enschede: 450 fte
Groningen: 492 fte
Den Haag: 26 fte
Totaal: 1.611 fte

Klanten & financiële kengetallen

Klanten
Bij jaarovergang 2018: 2,2 miljoen klanten

Financieel
Uitgegeven aan zorg (Zvw): € 5,9 miljard
Uitgegeven aan Wlz: € 2,7 miljard
Omzet: € 6,14 miljard
Eigen vermogen: € 1,467 miljard
Bedrijfskosten: € 231,1 miljoen
Resultaat: € 45,4 miljoen

Vorige Solidariteit, de basis van ons zijn
Volgende Positie in het zorgstelsel