Vorige Volgende

Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Eind september 2015 werden alle leden van de Verenigde Naties het eens over een toekomstagenda voor duurzame ontwikkeling. Alle 193 regeringsleiders, waaronder die van Nederland, hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus pakket duurzame doelen (Sustainable Development Goals). De kern van de agenda bestaat uit 17 doelstellingen voor de periode 2015 tot 2030.

Einde aan armoede
We helpen klanten met betalingsachterstanden om uit de schulden te komen, onder andere in samenwerking met gemeenten die minimapolissen van Menzis aanbieden. Menzis onderschrijft het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen en draagt bij aan de volgende doelen:

Gezondheid en welzijn
Samen verzekeren we kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken we de leefkracht van ieder mens.

Vrouwen en mannen gelijk
Elke medewerker, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, levensovertuiging, handicap of privésituatie, moet zich thuis kunnen voelen bij Menzis.

Minder ongelijkheid
Bij Menzis is iedereen welkom als lid van de coöperatie.

Duurzame consumptie en productie
We streven ernaar onze impact op het milieu steeds verder terug te dringen.

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
Menzis belegt alleen in - en werkt alleen samen met - ondernemingen die tegen corruptie zijn. Daarnaast kent Menzis een uitsluitingenbeleid voor bijvoorbeeld beleggen in wapens.

Partnerschappen voor de doelen
Menzis werkt samen met bijvoorbeeld gemeenten en sportverenigingen aan het steeds verder verbeteren van gezondheid en welzijn, en het verminderen van armoede voor inwoners, in aansluiting op doelstellingen 1 en 3.

Beleggingen dragen bij aan duurzame doelen

Met onze beleggingen dragen we ook bij aan deze duurzame doelen:

  • Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

  • Duurzame en betaalbare energie

  • Innovatie en duurzame infrastructuur

  • Veilige en duurzame steden

  • Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

De aandelenportefeuille van Menzis bestaat voor 8% uit het thema ‘klimaat’. Hiermee investeren we gericht in bedrijven die een positieve impact hebben op het klimaat.
Lees meer over onze investeringen.

Vorige Onze impact op de maatschappij
Volgende Verslag Ledenraad