Vorige Volgende

Onze impact op de maatschappij

Met behulp van onze belanghebbenden en de inzet van onze middelen, verzekeren wij samen kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken wij de leefkracht van ieder mens. 

Om onze activiteiten uit te voeren, maken we gebruik van financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en milieubronnen. Met onze activiteiten zetten we deze middelen om naar maatschappelijke impact. Door de activiteiten die we uitvoeren, hebben we impact op de maatschappij en specifiek op onze klanten en medewerkers. De focus van onze inzet ligt op het bieden van betaalbare zorg en een betaalbare premie én het creëren van meerwaarde voor onze belanghebbenden

In dit maatschappelijk jaarverslag belichten we verscheidene onderdelen van ons bovengenoemde waardecreatiemodel.

Vorige Positie in het zorgstelsel
Volgende Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling