Vorige Volgende

Positie in het zorgstelsel

Menzis bevindt zich als zorgverzekeraar samen met de zorgaanbieder en de patiënt in het stelsel (ook wel driehoek) van de zorg. De overheid staat in het midden van deze driehoek. 

Als zorgverzekeraar hebben we twee belangrijke taken in dit stelsel: voldoende goede zorg inkopen voor onze klanten die zorg nodig hebben en de premie betaalbaar houden voor al onze klanten.

Over het algemeen geldt dat klanten die ziek zijn de beste zorg willen, ongeacht wat het kost. En klanten die (nog) niet ziek zijn, willen vooral een lage premie. Beide standpunten zijn begrijpelijk, maar tegelijkertijd levert dit spanning op die de solidariteit in de zorg onder druk zet. Want in hoeverre zijn mensen nog bereid om mee te betalen aan de zorgkosten van een ander? Menzis maakt zich hier zorgen over en biedt hierin een antwoord. We kopen waardegerichte zorg in en hebben tegelijkertijd aandacht voor gezondheid en gezond gedrag.

Waardegerichte zorg inkopen

We maken afspraken met zorgaanbieders over de beste verhouding tussen de zorgprestatie en de zorgkosten. We vergelijken de prestaties van zorgaanbieders met elkaar en stimuleren hen zo om hun zorg te verbeteren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar onder- en overbehandeling van patiënten, de juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking tussen zorgaanbieders en concentratie van complexe zorg. We kopen doelmatige zorg in. Vervolgens maken we de verschillen tussen de zorgaanbieders inzichtelijk voor onze klanten. Zo stimuleren we hen om bewust de juiste zorgaanbieder te kiezen.

Gezondheid en gezond gedrag

Daarnaast hebben we aandacht voor gezondheid en gezond gedrag. We benaderen dit vanuit het idee van positieve gezondheid van Machteld Huber, waarbij wordt gekeken wat iemand vanuit eigen regie nog kan. Dit vraagt een verandering bij zorgaanbieders, die bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden aan adviezen ter voorkoming van ziektes. Maar het vraagt ook een bredere verandering in de maatschappij, waarbij mensen bewuster omgaan met hun kostbare gezondheid en zelf de regie nemen. Menzis helpt met kennis en vaardigheden, zodat mensen zelf hun leefkracht kunnen versterken. We doen dit onder meer met Menzis SamenGezond.

Vorige Het verhaal van Menzis
Volgende Onze impact op de maatschappij