Volgende

Solidariteit, de basis van ons zijn

Solidariteit is het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. 

- Van Dale - 

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Verzekerden betalen samen de zorg voor elkaar. En daardoor heeft iedereen gelijke toegang tot dezelfde zorg. In het buitenland is dit niet altijd vanzelfsprekend. Of zijn (zieke) mensen zelfs niet verzekerd. Gelukkig is dat in Nederland niet zo, dankzij de solidariteit in het stelsel.

Bij Menzis is solidariteit de basis van ons zijn. En daarom zetten wij ons in om de solidariteit in het zorgstelsel te behouden. Want alleen met solidariteit houden we de zorg, ook straks, voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. In deze tijd van oplopende zorgkosten is dat extra belangrijk.

Toch staat die solidariteit tegenwoordig onder druk. Vroeger kenden de leden van een ziekenfonds elkaar, ze wisten voor wie ze betaalden. Maar Menzis is tegenwoordig een coöperatie met 2,2 miljoen leden. Daarmee is solidariteit anoniem geworden en dat maakt het kwetsbaar. Bovendien is de zorgverzekering geen vrije keuze meer. Iedereen is bij wet verplicht om zich te verzekeren. Je bent dus verplicht om zorgpremie te betalen en de zorg voor anderen te betalen, ook voor mensen die je niet kent.

Verzekerden weten niet meer dat ze solidair zijn en met wie. Vooral gezonde mensen zijn minder bereid te betalen voor iets waarvan ze zelf geen gebruik maken. Bovendien wordt vaak gedacht dat de zorgverzekeraar alles betaalt, terwijl het dus eigenlijk ‘je buurman, je tante, die willekeurige man op straat’ zijn.

Bij Menzis willen we ons samen met onze klanten en zorgaanbieders inzetten om solidariteit te behouden. Daarom zijn we de zorgverzekeraar die meer doet dan alleen premie innen en zorgkosten vergoeden. We willen de zorg ook positief beïnvloeden. Dit betekent dat we ons met onze zorginkoop richten op betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt, tegen lagere kosten. En dat we meerwaarde bieden voor mens en maatschappij: we ondersteunen mensen om de regie te nemen, te bewegen, gezond te eten, te ontspannen en mee te doen. Zo versterken we samen de leefkracht van ieder mens.

Door waardevolle zorg in te kopen en aandacht te hebben voor gezondheid en gezond gedrag, blijft de zorg betaalbaar. Mensen zijn dan meer bereid om mee te betalen aan de zorgkosten van een ander. Zo dragen we bij aan het behoud van solidariteit.

In dit jaarverslag leest u hoe we daar in 2017 aan hebben gewerkt.

Volgende Het verhaal van Menzis