Solidariteit is de basis van ons zijn

Wij zetten ons in om de solidariteit in het zorgstelsel te behouden. Want alleen met solidariteit houden we de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

2017 in het kort

Bij Menzis zetten we ons samen met klanten en zorgaanbieders in om solidariteit te behouden.

Daarom doen we meer dan alleen premie innen en zorgkosten vergoeden. We willen de zorg ook positief beïnvloeden door waardevolle zorginkoop en aandacht voor gezondheid en gezond gedrag.

Lees ons Maatschappelijk Jaarverslag 2017

Wij maken ons sterk voor leefkracht

Wij blijven inzetten op een betaalbare premie. En daarnaast bieden we meerwaarde op het gebied van leefkracht: door mensen te ondersteunen om mee te doen in de maatschappij, te bewegen, gezond te eten en te ontspannen.

Frank Janssen vertelt over solidariteit
Solidariteit. De kern
van verzekeren.