Muziek maken met een Djembé is nog leuker dan ik dacht.

Marlies
Bekijk foto
Volgende

Profiel

Onze Corporate Story geeft uiting aan onze identiteit, visie en strategie:

Wij van Menzis heten niet zomaar Menzis.
We heten zo, omdat bij ons het centrum van alles dat wij doen, de mens is.

Voor elkaar zorgen. Met elkaar. Dat is waar Menzis al zo’n 180 jaar voor staat.
Klanten zijn lid van onze coöperatie. We hebben geen winstoogmerk en iedereen is welkom,
niemand uitgezonderd. Ziek of gezond, jong of oud. Want elk mens is er één.

Kijkend naar de wereld, dan zien wij mensen. Allemaal uniek; zo verschillend en bijzonder.
Maar in één ding zijn ze gelijk: ze willen hun leven leiden op hun eigen manier.
Ze zorgen ervoor dat zij zich energieker, vitaler en zelfverzekerder voelen, ook in tijden van ziekte of met een beperking. Bij Menzis noemen we dat leefkracht.

Daarom denken we, praten we en werken we met onze partners binnen en buiten de zorg én klanten aan slimme, duurzame oplossingen voor de zorg van nu en de toekomst.
We maken ons sterk voor de uitdagingen van deze tijd: toegang tot betaalbare zorg voor iedereen.
Voor kwalitatief goede zorg in de regio. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Als zorgverzekeraar maken we de zorg voor mensen transparant.
Niet door te zeggen waar zorg goed of slecht is, maar wel door verschillen inzichtelijk te maken.
Bovendien zorgen we voor eenvoudige producten en service gericht op gemak en snelheid.
Zo maken we met excellente dienstverlening onze beloften aan klanten waar.

Alles wat we doen, doen we om meer waarde te bieden voor mens en maatschappij.
Zodat ieder mens het vermogen heeft zijn leven vorm te geven zoals hij dat wil.
Zelf regie nemen, bewegen, gezond eten, ontspannen en meedoen.
Daar ondersteunen we mensen graag bij. We doen het samen voor elkaar, met elkaar.

Zo versterken we de leefkracht van ieder mens.
Dat is de kracht van Menzis.

Kernactiviteiten

 • Menzis is een landelijke zorgverzekeraar met drie labels in 2016: Menzis, Anderzorg en Azivo.
  Per 1 januari 2017 is het label Azivo geïntegreerd in het Menzis-label, zodat het productaanbod overzichtelijker wordt voor de klant. In 2017 zijn er dus twee labels: Menzis en Anderzorg.

 • De drie labels bieden Basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Deze worden in heel Nederland aangeboden.

 • Menzis en Azivo bieden in 2016 naast individuele en collectieve zorgverzekeringen ook dienstverlening aan, zoals zorgadvies, bijvoorbeeld voor het regelen van een second opinion of kortere wachttijd. We bieden de zorgverzekeringen van Menzis en Azivo rechtstreeks aan, in een collectiviteit en via tussenpersonen.

 • Anderzorg is het no-nonsense merk van Menzis. Het merk is er voor mensen waarvoor digitaal de standaard is. Anderzorg biedt geen collectieve verzekering aan en werkt niet samen met tussenpersonen. Wel is Anderzorg op vergelijkingssites te vinden.

 • Menzis heeft vestigingen in Wageningen (hoofdkantoor), Enschede, Groningen en Den Haag.

 • Onderdeel van Menzis zijn ook de drie Zorgkantoren Groningen, Twente en Arnhem. Deze voerden in 2016 de Wet langdurige zorg uit voor de betreffende regio’s.

 • Binnen Menzis zijn twee organisatieonderdelen betrokken bij de zorg aan asielzoekers, Menzis COA Administratie (MCA) en Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A).

 • Menzis Bemiddeling B.V. is de tussenpersoon die voor Menzis bemiddelt in verzekeringen anders dan zorgverzekeringen. Dit zijn voornamelijk reisverzekeringen.

Overzicht individuele zorgverzekeringen Menzis en Anderzorg per 1-1-2017:

 • Menzis Basis (naturapolis)

 • Menzis Basis Voordelig (naturapolis)

 • Menzis Basis Vrij (restitutiepolis)

 • Extra Verzorgd 1, 2 en 3 en Jongeren Verzorgd (aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en Menzis Basis Vrij)

 • Aanvullend en Extra Aanvullend (aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis Voordelig)

 • TandVerzorgd 250, 500 en 750 (tandartsverzekeringen) en Tandverzorgd 1P

Hiernaast biedt Menzis een aantal specifieke collectieve verzekeringen aan voor klanten van bepaalde collectiviteiten.

 • Anderzorg Basisverzekering (natura)

 • Anderzorg Budget, Jong, Extra, Tand (aanvullende en tandartsverzekeringen)

 • Keuze voor extra vergoedingen voor fysiotherapie, tandheelkunde en werelddekking als aanvulling op de Basisverzekering.

Landelijk werkend met sterke regionale vertegenwoordiging

Organogram Menzis

Voorzitter CEO

 • Audit
 • Strategie & Propositieontwikkeling
 • P & O
 • Corporatie Communicatie

Vice Voorzitter CFO/CRO

 • Financien & GRC Centraal
 • GRC Office
 • Treasury & Vermogensbeheer
 • Bestuursdienst
 • Juridische Zaken & Klachtenmanagement
 • Participaties
 • Facilitair Bedrijf
 • Actuariaat

Profiel

Aantal klanten bij jaarovergang 2017:

2,2 miljoen klanten

  

Aantal fte medewerkers:

1.624 fte

Wageningen

653 fte

Enschede

452 fte

Groningen

491 fte

Den Haag

28 fte

  

Labels:

Menzis, Anderzorg, Azivo (in de markt tot en met 31-12-2016)

Vestigingen:

Wageningen, Enschede, Groningen, Den Haag

Uitgegeven aan zorg (Zorgverzekeringswet):

€ 5,9 miljard

Uitgegeven aan Wlz:

€ 2,7 miljard

Omzet:

€ 6,04 miljard

Eigen vermogen:

€ 1,42 miljard

Bedrijfskosten:

€ 226 miljoen

Resultaat:

- € 46,9 miljoen

Volgende Verslag Raad van Bestuur