Martini Ziekenhuis en Menzis beloven duurzame zorg

Het Martini Ziekenhuis en Menzis werken de komende vier jaar nog intensiever samen aan de zorg voor de Groningers. Onze afspraken hierover zijn een primeur voor Nederland: het is de eerste keer dat een ziekenhuis en een zorgverzekeraar een contract van deze omvang en detail sluiten.

Het baanbrekende in het meerjarencontract is dat we vergaande afspraken maken om de kwaliteit verder te verbeteren, zorg dichterbij te organiseren en tegelijk de kosten te verminderen.

Hiermee pakken we nadrukkelijk onze rol in het betaalbaar en toegankelijk houden van goede zorg voor de inwoners van deze regio. Hans Feenstra (bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis) en Joris van Eijck ondertekenen de afspraken op woensdag 21 september.

Het Martini Ziekenhuis en Menzis delen de verantwoordelijkheid voor de zorg aan inwoners van Groningen.

Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben beide partijen het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke en financiële invulling van een langjarige, intensieve samenwerking; een echt partnership dus.

Hans Feenstra Bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis

De inwoners van de hele provincie Groningen profiteren hiervan. Ik ben dan ook erg trots op deze afspraak met het Martini Ziekenhuis.

Een afspraak als deze hebben wij nog niet eerder gemaakt. We maken nu een directe koppeling tussen kwaliteit en de financiën. En dat merkt de klant straks ook, doordat bijvoorbeeld de kwaliteit inzichtelijk gemaakt is.

Joris van Eijck Directeur Zorg Menzis

Kwaliteit

Onderdeel van de overeenkomst zijn ook afspraken over hoe het ziekenhuis de kwaliteit van de zorg verder kan ontwikkelen. Die afspraken staan in een kwaliteitsagenda, die is opgesteld samen met artsen van het ziekenhuis. Op elf speerpunten (waaronder bijvoorbeeld longaandoeningen, kinderallergie en reuma) kan het ziekenhuis doorgroeien, zonder financiële belemmeringen. 

Voor de excellente basiszorg worden jaarlijks afspraken gemaakt en voor de acute zorg ontvangt het ziekenhuis een vaststaand bedrag.

Voor de vergoeding van dure geneesmiddelen, zoals medicijnen voor patiënten met reuma of kanker, is afgesproken dat de patiënt altijd het geneesmiddel kan krijgen dat voor hem of haar het meest geschikt is. En er zijn duidelijke afspraken gemaakt over efficiënt gebruik en kosten hiervan.

Vorige Premie Menzis 2017 gestegen ondanks inzet reserves
Volgende Menzis Beweegscore 2016