Vorige Volgende

Toprisico’s en heatmap

Topsrisico's

Onderstaande risico’s zijn in 2018 door de Directieraad aangemerkt als toprisico’s voor Menzis:

  1. We ondervinden een financieel nadeel door een onevenwichtige samenstelling van de portefeuille;

  2. We hebben een op uitvoering gerichte organisatie en te weinig wendbaarheid en innovatiekracht;

  3. De meerwaarde van onze proposities (Menzis WerkGezond, SamenGezond) en overige diensten ontwikkelen zich niet of niet snel genoeg;

  4. Privacygevoelige persoons- en bedrijfsinformatie komt in verkeerde handen terecht;

  5. De relatieve bruto zorgkostenpositie per verzekerde is te hoog;

  6. De overheid grijpt in op de fundamenten van zorgverzekeringsstelsel;

  7. Onze organisatie en besturing zijn onvoldoende gericht op de executie van de strategische doelstellingen.

Heatmap

Onderstaand schema, de zogenaamde heatmap, laat zien hoe we de benoemde toprisico’s (zie: hierboven) in 2018 inschatten. De verticale as geeft aan hoe groot de gevolgen voor Menzis zijn als een risico zich voordoet. De horizontale as laat zien hoe groot we de kans achten dat een risico zich daadwerkelijk voordoet. Voor deze toprisico’s hebben we, waar mogelijk, beheersmaatregelen geformuleerd. We sturen de implementatie van deze maatregelen via de planning- en controlcyclus, een stuur- en beheersinstrument. Maatregelen worden vervolgens uitgevoerd door de verantwoordelijke leidinggevende en/of directeuren.

Vorige Three lines of defence
Volgende Risicobereidheidsverklaring