Vorige Volgende

Menzis Zorgkantoor

In opdracht van het Ministerie van VWS zijn de zorgkantoren licentiehouders voor het solidair uitvoeren van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor alle mensen in hun respectievelijke regio's.

De Menzis Zorgkantoren regelen de langdurige zorg voor alle inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente. Als zelfstandig werkende zorgkantoren stemmen zij de zorgvraag en het zorgaanbod in een specifieke regio zo goed als mogelijk op elkaar af. Het voeren van een meerjareninkoopbeleid en het centraal stellen van de Wlz-klant zijn voorbeelden om de kwaliteit van zorg te verhogen.

Vorige Menzis locaties
Volgende Voor Mens & Maatschappij in 2018