Vorige Volgende

Ontwikkeling van onze apps

We stimuleren onze klanten om zo veel mogelijk zelf hun zaken te regelen via selfservice. En met de apps van Menzis en Anderzorg willen we dat laagdrempelig maken.

Doorontwikkeling in 2018

In 2018 hebben we de app van zowel Menzis als Anderzorg doorontwikkeld. De nadruk lag op het doorvoeren van de wensen van de gebruikers. We hebben onder andere de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Uitleg toegevoegd over hoe in te loggen en te declareren;

  • Een betere visuele weergave gemaakt van ingediende declaraties. Bijvoorbeeld op het gebied van tandzorg, waarbij soms voor verschillende onderdelen op één factuur verschillende vergoedingen kunnen gelden;

  • De EHIC (Europese Zorgpas) beschikbaar gemaakt in de app, waarmee een fysieke zorgpas voor in het buitenland niet meer nodig is; dit biedt gemak voor de klant en bespaart kosten voor Menzis, omdat we niet meer tweejaarlijks alle verzekerden een nieuwe pas hoeven te verstrekken. Op verzoek van de klant blijft het wel mogelijk om een fysieke pas te ontvangen. De pas is trouwens ook offline beschikbaar in de app, zodat de klant die altijd kan tonen bij zijn zorgaanbieder;

  • Persoonsgegevens kunnen vanuit de app gewijzigd worden;

  • De status van en informatie over het eigen risico is inzichtelijk gemaakt;

  • De technische stabiliteit van beide apps zijn verbeterd. Hiermee zorgen we dat onze klanten de apps probleemloos kunnen gebruiken.

Nieuwe plannen

In 2019 staan nog meer doorontwikkelingen van de apps gepland en gaan we de apps ook meer integreren met de MijnMenzis, MijnAnderzorg en websites van Menzis en Anderzorg. Door deze integratie kunnen gebruikers met behulp van de app ook inzicht krijgen in hun zorgkosten en een betalingsregeling aanvragen.

Vorige Omgaan met klachten
Volgende Declaratieverwerking