Vorige Volgende

Digitale zorginnovaties

In de zorg wordt continue geïnnoveerd om de zorg kwalitatief beter te maken, om aan te laten sluiten op de behoefte van patiënten en om te kijken hoe we de zorg slimmer - en daardoor vaak doelmatiger - kunnen organiseren. Digitale vernieuwing is hierbij steeds vaker de methode om zorgvernieuwing te realiseren.

Met veel energie digitale innovaties opschalen…..

Digitale vernieuwing blijft vaak kleinschalig, bij één huisarts of één ziekenhuis. Innovaties opschalen blijkt in de praktijk heel lastig. Zorgprocessen zijn overal net iets anders ingeregeld, waardoor opschalen - anders dan bij technologische innovaties in andere industrieën - maatwerk blijft. Bij Menzis zetten we ons in om innovaties verder te brengen, bijvoorbeeld:

  • InBeeld voor COPD

  • InBeeld voor Hartfalen

Dankzij de InBeeld-innovatie, met onder andere thuismetingen en beeldbellen, kunnen patiënten met COPD en Hartfalen thuis zorg ontvangen in plaats van in het ziekenhuis. Deze innovatie hebben we in 2017 eerst als pilot voor COPD bij het Slingeland ziekenhuis opgestart. Later volgde daar ook de pilot voor Hartfalen. In 2018 is InBeeld ook bij vijf andere ziekenhuizen actief opgepakt: Martini Ziekenhuis, Reinier Haga Groep, Treant, Medisch Centrum Twente en het ZGT (start per 01-02-2019).

  • Playbook (in samenwerking met Focus Cura)

In het playbook hebben we beschreven welke andere vormen van financiering voor innovatie mogelijk zijn gemaakt. Het playbook is gratis te downloaden.

.....en leren van fouten

We hebben in 2018 ook gewerkt aan innovaties waarbij de opschaling niet gelukt is. Innoveren en opschalen, het gaat met vallen en opstaan. Maar we hebben hiervan geleerd: het goed uitdenken van de businesscase in een vroeg stadium, zorgen dat de zorgaanbieder de regie heeft en voldoende tijd geven aan de implementatie, zijn een aantal van deze lessen.

Vorige Wet langdurige zorg (Wlz)
Volgende Investeren in zorginnovaties