Vorige Volgende

Dure geneesmiddelen

Zorgverzekeraars geven voor hun klanten jaarlijks ruim 2 miljard euro uit aan dure geneesmiddelen (volgens de NZa). Deze uitgaven blijven naar verwachting stijgen. Ook in 2018 lijkt deze trend doorgezet te zijn. Om deze geneesmiddelen toegankelijk te houden en nieuwe geneesmiddelen beschikbaar te krijgen voor onze klanten hebben we ons in 2018, net als het voorgaande jaar, gericht op een goede prijs en gepast gebruik van deze geneesmiddelen.

Prijs

Met ziekenhuizen hebben we afspraken gemaakt over de prijzen van geneesmiddelen. Door de introductie van verschillende biosimilars zijn de prijzen van een aantal dure geneesmiddelen fors gedaald. In 2018 hebben we een aantal ziekenhuizen, waar dure geneesmiddelen worden gegeven, vergoed op basis van volledige nacalculatie. We hebben gegevens opgevraagd over behaalde inkoopkorting op clusterniveau en hiervan hebben we een benchmark gemaakt. Deze benchmark bespraken we vervolgens in de deelnemende ziekenhuizen.

Verder hebben we, samen met andere zorgverzekeraars, met ingang van 1 januari 2018 voor een aantal geneesmiddelen een prijsafspraak gemaakt met de betreffende fabrikant. Daarbij zijn voor een aantal middelen gepast-gebruik-afspraken (zoals start-stopcriteria) door de voorschrijvers vastgelegd in een behandelprotocol of richtlijn. De inzet van de middelen zal gezamenlijk gemonitord en geëvalueerd worden. In 2019 zal de lijst met geneesmiddelen verder uitgebreid worden.

Gepast gebruik

Er is benchmarkinformatie ontwikkeld door VEKTIS, waarmee variatie in het gebruik van dure geneesmiddelen tussen zorgaanbieders zichtbaar wordt. Deze spiegelinformatie ondersteunt de gesprekken over dure geneesmiddelen, die door ons worden gevoerd, met name met de ziekenhuizen in de regio’s van Menzis. Voor een aantal aandoeningen, reumatoïde artritis (RA) en macula degeneratie (MD), hebben we verder onderzoek gedaan naar praktijkvariatie. Voor RA start in 2019 een waardegericht inkooptraject om praktijkvariatie terug te dringen. Voor MD staat dit gepland voor 2020.

Unieke samenwerking voor inkoop dure geneesmiddelen leukemie

In een unieke samenwerking van gezamenlijke zorgverzekeraars, de academische centra en meer dan 40 ziekenhuizen werd met de HOVON (Nederlandse Vereniging voor Hematologie) in 2017 een pilot vormgegeven. Deze pilot werd in 2018 gestart, waarbij een cluster van dure geneesmiddelen voor leukemie gezamenlijk werd ingekocht (in 2018). Dit cluster zal in 2019 niet meer gezamenlijk ingekocht worden door het generiek beschikbaar komen van één van de middelen uit het cluster, waardoor de prijzen als gevolg daarvan zullen gaan dalen.

We gaan onderzoeken welke nieuwe clusters in 2019 in aanmerking komen voor gezamenlijke inkoop op grond van dit oligopoliemodel (het marktsegment waar therapeutische alternatieven voor handen zijn, maar alle geneesmiddelen nog ‘onder patent’ zitten).

Blik op de toekomst

Menzis wil de komende jaren in samenwerking met onder andere VWS, andere zorgverzekeraars en ziekenhuizen blijven werken aan effectief prijs- en inkoopbeleid. Voor nieuwe geneesmiddelen moeten bij introductie direct afspraken gemaakt worden over de prijs en randvoorwaarden voor optimaal gebruik. Door te volgen hóe de geneesmiddelen in de praktijk worden ingezet en tot welke uitkomsten dit leidt, willen we samen met andere belanghebbenden, zoals het Zorginstituut, patiënten, artsen en apothekers, verder werken aan een doelmatige inzet van dure geneesmiddelen. Voor het terugdringen van praktijkvariatie in ziekenhuizen willen we voor (meer) aandoeningen waardegerichte inkooptrajecten gaan starten en, met name in de ziekenhuizen in de Menzis regio’s, meerdere malen per jaar in gesprek gaan om afspraken te maken over doelmatige inzet van geneesmiddelen.

Vorige Investeren in zorginnovaties
Volgende Controle van zorgkosten