Vorige Volgende

Waardegerichte inkooptrajecten

Bij het inkopen van zorg is het gebruikelijk om vooral afspraken te maken over het aantal behandelingen en de prijs van een behandeling. Het gevolg is vaak dat er alleen maar meer zorg geleverd wordt. Bij Menzis gaat het bij inkopen van zorg juist om het resultaat van de behandeling en niet om het aantal uitgevoerde behandelingen. Zo moet een patiënt na een heupvervanging bijvoorbeeld weer snel kunnen lopen. We stimuleren zorgprofessionals om op een nieuwe manier inkoopafspraken te maken, waarbij zij van elkaar kunnen leren om samen de zorg te verbeteren.

Nieuwe manier van inkopen

We hebben per 2018 voor de aandoeningen heup- en knieslijtage, staar, dotter en hartomleiding met een groot aantal zorgaanbieders deze nieuwe manier van inkopen afgesproken. Voor bijna de helft van onze klanten, die voor die aandoeningen in 2018 werden behandeld, hebben we met de zorgaanbieder zo’n nieuw contract afgesproken.

Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor inkooptrajecten voor de behandeling van reumatoïde artritis, borstkanker, geboortezorg en ambulante angst- en depressiebehandelingen. Het inkooptraject angst- en depressie leidde tot landelijke en regionale media-aandacht. Initiële berichtgeving deed helaas onterecht vermoeden dat Menzis angst- en depressiebehandelingen alleen nog zou vergoeden bij een succesvolle behandeling. De afspraken met zorgaanbieders zijn echter bedoeld om kwaliteit te stimuleren. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren, zodat zorgaanbieders van elkaar kunnen leren.

Waardegericht inkopen Angst & Depressie

Door de waarde van zorg centraal te stellen, komt bij de zorg rondom angst en depressie de aandacht meer op kwaliteit te liggen. Kwaliteit betekent dat we de voor de klant relevante uitkomsten centraal stellen. Denk hierbij aan het verminderen van klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. We willen de uitkomsten van zorg bij alle zorgaanbieders verbeteren. Daarom richt dit waardegerichte inkooptraject zich op het stimuleren van een verbetercyclus bij zorgaanbieders voor te (blijven) verbeteren. Dit driejarige inkooptraject staat open voor alle instellingen die zowel ambulante angst- en/of depressiezorg leveren en een overeenkomst met Menzis hebben. Medio maart 2019 hebben 19 GGZ-organisaties zich aangemeld voor deze werkwijze.

In te maken afspraken staan zorguitkomsten centraal, die voor patiënten belangrijk zijn. Denk aan klachtvermindering, klanttevredenheid, wachttijdenreductie en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Uitkomsten koppelen we aan verbetertrajecten, waarbij GGZ-specialisten elkaar helpen de zorg steeds verder te ontwikkelen.

Bas van Riet Paap, Manager GGZ bij Menzis over inkooptraject Angst & Depressie

Vooruitblik

In 2019 zullen we voor nog meer aandoeningen nieuwe inkooptrajecten ontwikkelen, samen met zorgaanbieders. In voorbereiding op 2019 hebben we voor reuma-, borstkanker- en geboortezorgtrajecten uitgewerkt. Omdat deze vorm van inkopen nieuw is, is het ook belangrijk de effecten te volgen. Jaarlijks gaat onze afdeling Zorginkoop de resultaten evalueren, te beginnen in juni 2019.

Vorige Contractering van zorgaanbieders
Volgende Wet langdurige zorg (Wlz)