Vorige Volgende

Sportieve partnerships

Drempels wegnemen

Door het versterken van leefkracht, samen met sportieve partners, werken we eraan om mensen structureel (meer) te laten bewegen. In 2018 heeft dat ertoe geleid dat we 62.731 mensen aan het sporten hebben gekregen (zie: Beweegscore 2018). Voor hen is sporten een vast onderdeel van hun leven geworden. Hoe hebben we dat gedaan? Door mensen enthousiast te maken voor een sport. Maar vooral door drempels weg te nemen.

Beweegscore 2018

Belemmeringen wegnemen

Bij het mensen structureel in beweging krijgen, hebben we specifiek aandacht voor mensen die een belemmering voelen om te gaan sporten. Denk aan jongeren met een fysieke of mentale beperking of eenzame ouderen. Succesvolle voorbeelden van samenwerkingen voor met name die aandachtsgebieden zijn respectievelijk Special Heroes (activiteiten voor mensen met een beperking) en Het Nationaal Ouderenfonds (eenzaamheid onder ouderen doorbreken).

Special Heroes

In 2018 hebben we het samen met Stichting Special Heroes Nederland mogelijk gemaakt dat meer mensen met een beperking bij een sportvereniging zijn gaan sporten: het is onze gezamenlijke ambitie om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te activeren om - via het aanbieden van activiteiten binnen de domeinen vrije tijd en gezondheid - zelf in beweging te komen, zich te ontwikkelen, zodat zij in staat zijn hun eigen gezonde en actieve leefstijl te organiseren. Met deze ambitie gaan we in 2019 verder. Vanuit het Preventieakkoord werken we aan de ontwikkeling van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor deze doelgroep. Dit willen we bereiken via lokale preventiecoalities.

Het Nationaal Ouderenfonds

Ongeveer één miljoen 65-plussers zijn eenzaam. Met het Pact voor de Ouderenzorg komen diverse partijen samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken. Ook Menzis zet zich hier, samen met Het Nationaal Ouderenfonds, voor in. Dit doen we door eenzaamheid te bestrijden, en zelfs te voorkomen, en zelfredzaamheid te vergroten. Vandaar dat we twee jaar gelden begonnen zijn met OldStars, walking football. Dit is voetballen zonder rennen. Er zijn geen keepers, geen buitenspelregels, geen slidings, er is altijd één voet aan de grond en de bal komt niet boven heuphoogte. Zo voorkomen we blessures. Naast het vergroten van fitheid en een betere conditie, zorgt walking football voor sociale contacten en gezelligheid. Inmiddels genieten al ruim 3.500 senioren van deze vorm van bewegen.

Door het succes van OldStars, walking football gaan we ons, samen met Het Nationaal Ouderenfonds, de komende jaren sterk maken om het concept OldStars ook binnen andere sporten uit te rollen; OldStars, sport. Zo willen we het voor alle senioren mogelijk maken om hun favoriete sport in de buurt te kunnen beoefenen.

Samen met zorgaanbieders

Samen met onze sportieve partners trekken we ook steeds vaker op met zorgaanbieders. Zo werken we samen met de organisatie van de 4 Mijl van Groningen en GGZ-aanbieder Lentis aan de leefkracht van zowel de Lentis-medewerker als de Lentis-cliënt.

Vorige MenzisFonds
Volgende Samenwerkingspartners