Vorige Volgende

Samen verzekeren

Ondanks de oplopende zorgkosten in Nederland hebben we de stijging van de premies per januari 2019 kunnen beperken. In de eerste plaats omdat we samen met zorgaanbieders de kosten weten te beperken en tegelijkertijd meer waarde voor elke uitgegeven zorgeuro weten te creëren. Ten tweede omdat we een coöperatie zonder winstoogmerk zijn en een deel van onze reserves kunnen gebruiken om de premie betaalbaar te houden. Dat spreiden we over meerdere jaren uit. Zo proberen we de premie over langere tijd zo stabiel en laag mogelijk te houden, met zo min mogelijk onverwachte uitschieters.

Vorige Fraudebeheersing
Volgende Premie en polissen